Chore zęby – chory organizm?

Próchnica może prowadzić do:

 • zniszczenia zęba, całkowitej jego utraty
 • zapaleń miazgi zęba (unerwionej części zęba) — ból martwica tkanek
 • infekowania pozostałych zębów

Braki zębowe mogą być przyczyną:

 • bólu głowy
 • zaburzeń smaku
 • zaburzeń słuchu
 • zaburzeń czucia w obrębie jamy ustnej (pieczenie języka)
 • zaniku kości
 • utraty sąsiednich zębów
 • problemów z trawieniem
 • niedoborów witamin
 • alergii
 • nadwagi

Problemy z dziąsłami krwawienie z dziąseł jest oznaką stanu zapalnego dziąsła, co może prowadzić do powstania kieszonek dziąsłowych i choroby przyzębia. Konsekwencją nieleczenia tego stanu mogą być:

 • cukrzyca
 • miażdżyca
 • choroby układu krążenia
 • udary mózgu
 • kłębuszkowe zapalenie nerek
 • patologie okołoporodowe — wcześniactwo, poronienia, niska masa urodzeniowa
 • nadwaga

Stany zapalne okołozębowe powstające przy nieleczonych albo nieprawidłowo przeleczonych zębach mogą prowadzić do:

 • cukrzycy
 • miażdżycy
 • miejscowego zaniku kości
 • kłębuszkowego zapalenia nerek
 • zapalenia wsierdzia
 • zapalenia zatok
 • patologii okołoporodowych — wcześniactwo, poronienia, niska masa urodzeniowa
 • chorób oczu, mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych
 • zaburzeń układu odpornościowego

Zła higiena, zalegający kamień nazębny może sprzyjać powstawaniu:

 • próchnicy
 • zapalenia dziąseł
 • choroby przyzębia
 • cukrzycy
 • miażdżycy
 • chorób układu krążenia
 • zawału serca
 • udaru mózgu

Profilaktyka dentystyczna to klucz do zdrowych zębów i zdrowego organizmu!

Pobierz ulotkę

Opracowanie na podstawie:
„Wpływ zębopochodnych ognisk infekcji na choroby innych narządów – przegląd piśmiennictwa” Iwona Niedzielska, Daria Wziątek-Kucznik
„Stomatologia holistycznie i interdyscyplinarnie” Gazeta Lekarska, 25 maja 2015 r. i inne.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej Stomatologia Puciło wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące (aparat Kavo Focus)
 • uruchamianiu pracowni rentgenowskiej, w której są stosowane źródła promieniowania jonizującego

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg przez Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp., nr. I/M/NS-HR-24/118/2019 z dnia 19 marca 2019r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

W dniu 12 marca 2019 przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg Kavo Focus, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.